Vedení podvojného účetnictví

-zahrnuje zpracování počátečních stavů z předcházející závěrky ( nebo dokumentů o zahájení činnosti) a zpracování předaných účetních dokladů.
- zpracování jednotlivých měsíců dle zásad pro vedení účetnictví a vyhotovení příslušných sestav,
provádění průběžných závěrek dle požadavku klienta.
-roční účetní závěrka a zpracování přiznání k dani z příjmu, účetních výkazů,evidencí a příloh
-v průběhu účetního období zajistíme zpracování přiznání k DPH ( pro plátce DPH) a dále zpracování přiznání k event. dalším daním ( silniční, nemovitosti apod.) v termínech daných příslušnými zákony