Ostatní služby

a) účetní poradenství
-klientům poskytujeme poradenské služby při účtování a hodnocení jednotlivých účetních operací, např. oblast pohledávek, rezerv, odpisů, leasingu. -na přání klienta provedeme vyhodnocení tržeb za některá období, vyhodnocení jednotlivých druhů nákladů (např. spotřeba PHM po automobilech, telefonní poplatky, nájmy ). Tyto výstupy lze zpracovat i v grafech.
b) daňové poradenství
-zpracování daňových přiznání,minimalizace daňového zatížení
-tvorba rezerv,postupů odpisování
-konzultace,kontrola zpracovaných daňových přiznání.
-zastupování při daňovém řízení
c) zpracování interních účetních předpisů
Dle požadavku klienta provádíme zpracování interních účetních předpisů. Tyto předpisy zahrnují zejména postupy účtování , mzdové předpisy apod.
d) statistické výkaznictví
- dle potřeb klienta a požadavků ČSÚ zpracováváme statistické výkazy za jednotlivá období a zajišťujeme kontakt s ČSÚ.
e) - úvěry,dotace
- zpracujeme žádosti a požadované podklady k úvěrům a dotacím