Mzdová agenda

Mzdovou agendu zpracováváme pro malé organizace (s počtem zaměstnanců do 25) i velké organizace (s počtem zaměstnanců vyšším než 25).
Zpracování mzdové agendy zpravidla zahrnuje výpočet mezd a nemocenských dávek dle podkladů zaměstnavatele vypsání a vedení mzdových listů zaměstnanců , vystavování zápočtových listů a potvrzení příjmů zaměstnanců, vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení a ostatní mzdové agendy,vypsání přihlášek a odhlášek k pojištění.

Výpočet mezd zahrnuje samozřejmě vyhotovení výplatních pásek pro zaměstnance příprava příkazů pro úhradu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, zpracování měsíčního přehledu sociálního a zdravotního pojištění a jeho předání OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně , vedení přehledu o sražených zálohách na daň ze závislé činnosti a srážkové dani, zpracování měsíční rekapitulace mzdových nákladů a závazků

V daných termínech je zpracován roční výkaz o vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně jednotlivých zaměstnanců.

Dle přání klienta zajišťujeme zastupování při kontrolách ze strany Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven, a dalších orgánů na základě zmocnění