Zpracování daňové evidence

- zahrnuje zpracování výchozích podkladů z předcházející závěrky ( nebo dokumentů o zahájení činnosti) a zpracování předaných účetních dokladů.
- zpracování peněžního deníku, evidence pohledávek a závazků spolu s dalšími evidencemi.
- provádění průběžných závěrek dle požadavku klienta.
- roční účetní závěrka a zpracování přiznání k dani z příjmu
- dle dohody s klientem zpracujeme i přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
-v průběhu účetního období zajistíme zpracování přiznání k DPH ( pro plátce DPH) a dále zpracování přiznání k event. dalším daním ( silniční, nemovitosti apod.) v termínech daných příslušnými zákony