• ceny za poskytované služby jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran
  • vycházejí z celkového, rozsahu zakázky, počtu účetních dokladů a množství vykonaných prací
  • u dlouhodobé spolupráce lze dohodnout formu paušální platby za období
  • u krátkodobé či jednorázové spolupráce možnost použití hodinové sazby či poplatku za provedený úkon
  • jako externí firma ručíme za výsledky své činnosti na základě uzavřené smlouvy s klientem
     
  • za případné  škody způsobené chybným účtováním (např. penále či pokuta ze strany finančního úřadu, OSSZ nebo zdravotní pojišťovny) dle smlouvy zodpovídáme a tyto klientovi  hradíme
     
  • proti těmto případům jsme pojištěni